,
Buradasınız  :  Anasayfa > Kategoriler > Tarih-Kültür > Antik Kentler > Türkiye > İZMİR > 
Tarih-Kültür
Ege Uygarlıkları
Ege Denizi’nin batı ve doğu kıyılarıyla adalarında yaşamış İlk Çağ uygarlıkları. Çin, Hint, Mezopotamya, Mısır, Anadolu uygarlıkları yanı sıra dünyanın en eski uygarlığıdır. Ege Havzası’nın daha eskiden, yerleşik bir bölge olduğu biliniyorsa da, ele geçen tarihî kalıntılar, belge ve kanıtlar, MÖ 3000-1200 yılları arası hakkında ilk bilgileri verir. 1200 yıllarındaki Troya Savaşı’nı konu alan “İlyada” ve “Odissia” destanlarından, bu çağlar hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler edinebiliyoruz. Bölgenin en eski halklarının doğudan Anadolu kıyılarına, Girit’e, kuzeyden bugünkü Mora ve Pelopones Yarımadası’na gelen kavimler olduğu sanılıyor. Bütün Ege havzası bu tür göçler ve istilâlarla sık sık altüst olmuştur. Bu istilâların en vahşi, kıyıcı ve yıkıcı olanı, kuzeyden gelen Dor akınlarıdır. Yarımadanın ilk halkı çiftçi olan Pelasglardı. Daha sonra gelen Akalar ise savaşçı kavimlerdi. Ege’nin Anadolu yakasındakiler ise İyonyalılar ile Troyalılardı. Bugünkü Yunan adı, bu İyon sözcüğünden gelir. Ege uygarlığı, başta Batı Anadolu halkları olmak üzere, bir ırklar ve kavimler harmanı olan eski bir halkın ortak uygarlığıdır. Ege Havzası’nda MÖ 30. yüzyıldan 6. yüzyıla değin gelişen uygarlıklar dört aşama ya da bölümde incelenebilir: Minos (Girit), Kiklad (adalar), Miken (yarımada) ve İyon (Batı Anadolu) uygarlıkları. Minos (Girit) uygarlığı: Adını Girit krallarından alır.

Bütün Girit kralları Minos adını taşırdı. 3. binyılda Girit’te cilâlı taş çağından maden çağına geçildi. Buna paralel olarak çok katlı evleri ve dar sokaklarıyla kentleşme başladı. Kentler barış içinde yaşıyor, duvarla çevrilmiyordu. Girit uygarlığı 2. binyıl başlarında altın çağını yaşadı. Bu dönemde kent krallıkları kuruldu, taş ve mermerden görkemli yapılar yapıldı. Knossos kent krallığı çevresinde birleşik bir krallık oluştu, yine barış içinde yaşandı. MÖ 1400’lere değin Minos uygarlığı yükselerek sürdü. Knossos Sarayı’nın dört katlı bölümleri, duvarlardaki çok renkli resimler ve freskler, olağanüstü güzellikte resimli ve nakışlı vazolar, yüksek Girit uygarlığının belgeleri olarak hâlâ yaşamaktadır. Binyılın ikinci yarısıyla birlikte kuzeyden gelen bir akın bu uygarlığı yıktı. Girit uygarlığı yerini Miken uygarlığına bıraktı. Miken uygarlığı: Helen uygarlığı adıyla da anılır. Fakat Helen ülkesinin kültür merkezi ve en ileri sanat yapıtlarını üreten, Miken’dir. Taş çağından, Girit etkisine girdiği MÖ 1600 yıllarına değin Miken uygarlığı sönüktür. Bundan sonra Miken mezar ve saray kalıntılarından buralarda da parlak bir uygarlık yaşandığı anlaşılır. Saraylar, seramikler, freskler, görkemli mezarlardan çıkan altın, gümüş, fildişi eşyalar vb. buna tanıklık etmektedir. Kiklad uygarlığı: Adaların taş çağını yaşadığına ilişkin bir bulgu yoktur. Bakır ve tunç çağlarında ise dışardan saldırılara uğradığı sanılmaktadır. İlk kentleri sursuz, sonrakiler surla çevriliydi. Mermerden tanrıça putları yapıyor, bunları Girit’e bile gönderiyorlardı. Bu putlardan, Olimpos tanrılarının buralarda henüz bilinmediğini, bir doğa tanrıçasına taptıkları anlaşılmaktadır. İyon (Batı Anadolu) uygarlığı: Tüm Anadolu, İlk Çağ uygarlıklarının birbirine karıştığı bir eski uygarlık bölgesi olduğundan Batı Anadolu uygarlıkları da Hitit, Frigya ve Lidya uygarlıklarından soyutlanamaz. Misya ve Karya ise İyon uygarlığı kapsamında sayılabilir. Fakat İyon uygarlığı denince genellikle Batı Anadolu’nun Ege kıyı kesimleri olan Eolya, İyonya ve Troya anlatılmak istenir. Homeros’un İlyada Destanı’nın özgün adı, “İlias”tır. İlias, İlion’un destanı demektir. İyon, tam olarak işte bu İlion’dur. Sonradan Yunan adına dönüşmüş ve tarihî bir yanılgı olarak bugünkü Yunan ve Yunanistan’ı belirtir olmuştur. Onun için de gerek MÖ 6. yüzyıldan önce İyon çağında, gerek sonraki Grek ve Latin çağlarında bu topraklarda boy veren uygarlıklar bağnazca bir Türk/İslâm anlayışı sonucu yabancı uygarlıklar sayılmıştır. Aslında Batı Anadolu uygarlıkları, Halikarnassos’tan Troya’ya, hatta Meriç’e dek Efes, Milas, İzmir gibi bütün İlk Çağ kültür merkezlerini de içine alarak MS 6. yüzyıl sonrasını da kapsamalıdır. İlyada’da yalnız Troya değil, Troyalıların yardımına koşan bütün İyonyalılar konusunda ayrıntılı bilgiler vardır. Troya (Çanakkale/ Hisarlık) kazıları bu bölgenin MÖ 3000-600 yılları arası dönemleri hakkında örnek bilgiler verir. Kazılar üst üste, kat kat dokuz kent kalıntısını ortaya çıkardı. Birinci Troya’nın taş temel üstüne kerpiç duvarlı, ahşap çatılı evleri ile İkinci Troya’nın surları ve sarayı bu uygarlığa tanıklık etmektedir.
Etiketler
ege, uygarlık, efes, milas
Bu Sayfayı Paylaş :
Gönderen
gezikolik
Tarihi ve Saati
08.09.2008 14:10
Okunma
20733
Değerlendirme
Sen de Oy Ver
23 kişi
Favorilere Ekle Mesaj Gönder Arkadaşıma Gönder Sayfayı Yazdır

İlk Yorumu Sen Yaz

 
 
En Çok Okunanlar
Editörün Seçtikleri