,
Buradasınız  :  Anasayfa > Kategoriler > Genel Bilgiler > Belçika > Brüksel > 
Genel Bilgiler
Belçika-3-
Kültür
Brüksel dünyanın yasal olarak iki dilli olan başkentlerinden birisidir.Belçikalıların büyük bir kısmı Katoliktir ve kiliseye gidiş sayısındaki düşüşe rağmen dini gelenekler Belçika'nın günlük yaşantısına hala bir tat vermektedir. Eski Belçika sanatçıları yağlı boyayı icat etmişlerdir ve başyapıtlar üretmiş olmarına hiç şüphe yoktur. Yine bu yüzyılda kıvrımlı hatlara sahip mimari Brüksel'de Victor Horta ve Henri van de Velde taraından başlatılmıştır.Horta iç mekanlardaki çalışmalarıyla tanınmış ve düz çizgilere karşı tavanlarda kıvrımlı çalışmalar yapmıştır. Belçika yemekleri tüm Avrupa'da beğenilir ve hatta Fransa'dan sonra ikinci olduğu söylenir.Et ve deniz ürünleri iki temel malzeme olan Belçika mutfağı Fransız ve Alman stilinin bir karışımıdır.

Çevre
Belçika,Hollanda,Almanya,Lüksemburg ve Fransa arasında sıkışmış olan bir ülkedir.Kuzey kıısmlar düz,güney ise resimlere konu olacak bir görünüme sahiptir. Kuzey Denizi'ne bakan 65 km'lik kıyı şeridi rüzgara açık kumulların kapladığı küçük yerler haricinde oteller ve evlerle doludur.Belçika'nın alçak kısımları kanal ağlarıyla çaprazlar çizer.Mevsimler ılıktır fakat en sıcak aylar olan Temmuz ve Ağustos ayları aynı zamanda en yağışlı aylardır.

Kutlamalar
Geleneksel Katolik kutlamalarının yanısıra Brüksel'in şenlik ayları Temmuz ve Ağustos'tur. Temmuz'un ilk Perşembe günü tarihsel kıyafetler içindeki soyluların büyük bir geçiş töreni olan Ommegang kutlanır.Belçika'nın renkli Ulusal Günü 21 Temmuz 'dur ve aynı tarih bir ay süren Brüksel Fuar'ının başlangıcıdır.
Belçika (Hollandaca: België, Fransızca: Belgique, Almanca: Belgien), Batı Avrupa'da bulunan, Avrupa Birliği ve NATO üyesi bir ülkedir.
Belçika federal bir devlet yapısına sahip olup, Felemenkçe'nin resmi dil olduğu Flaman Bölgesi (Vlaanderen), Fransızca'nın resmi dil olduğu Valonya (Wallonie) ve her iki dilin de resmi dil sıfatını taşıdıkları Brüksel Başkent Bölgesi (Brussel Hofstedelijk Gewest, Région de Bruxelles-Capitale)'nden oluşur. Son olarak, tamamı Valon Bölgesi'nin sınırları içinde kalan ve Almanya'ya komşu Almanca konuşan küçük bir topluluk (Deutschsprachige Gemeinde), Valon bölgesine bağlı olmakla birlikte bazı alanlarda özerkliğe sahiptir ve yaşadıkları bölgede Almanca resmi dildir.
Belçika'nın batısında Kuzey Denizi, kuzeyinde Hollanda, doğusunda Almanya ve Lüksemburg, güneyinde Fransa yer almaktadır.
Konum [değiştir]
Belçika, 50°50′K 4°00′D koordinatlarında bulunur. Batı Avrupa'da Kuzey Denizi'ne kıyısı vardır. Karasuları 12 deniz milidir. Toplam kıyı uzunluğu 73.1 kilometredir.
Arazisi: 30,527767678 km²
Göller ve akarsular: 250 km²
Denizler: 3,462 km²
Toplam yüzölçümü: 33,990 km²
Belçika'nın kara sınırlarının toplam uzunluğu 1,482 kiloemetredir. Bunun;
645 kilometresini Fransa, 153 kilometresini Almanya, 150 kilometresini Lüksemburg, 460 kilometresini Hollanda oluşturur.
Belçika'nın denize kıyısı olan ve denize yakın yerdeki toprakları oldukça düz ve engebesizken, doğu ve güneydoğu topraklarında birçok dağ ve tepe bulunur. Belçika'da 200 metreden yüksek olup dağ tanımlamasına giren yükseltiler şunlardır;
• Signal de Botrange (694m)
• Baraque Michel (674m)
• Baraque de Fraiture (652m)
• Mont-Rigi (610m)
• Massif de Saint-Hubert (589m)
• Plateau de Recogne-Bastogne (569m)
• Côte de Stockeu (506m)
• Croix Scaille (505m)
• Vaalserberg (323m)
Ülke akarsu ağı bakımından fazla zengin değildir. Ülkedeki başlıca akarsular ve uzunlukları şöyledir.
• Schelde (Hollandaca) veya Escaut (Fransızca) : 200 km
• Maas (Hollandaca) veya Meuse (Fransızca) : 183 km
• Ijzer (Hollandaca) veya Yser (Fransızca) : 50 km
• Maquenoise'ta : Oise kaynağı → Seine nehri (Conflans-Sainte-Honorine'de, Fransa)
• Biraz akarsular (önemli Sûre (Fransızca) / Sauer (Almanca) → Moselle (Fransızca) / Mosel (Almanca) → Ren nehri
Belçika'nın iklimi deniz etkisi ile oldukça ılımandır, kışlar yağışlı geçmesine rağmen havalar aşırı soğuk olmaz, Ocak ayında ortalama sıcaklık 3°C, Haziran ayında ortalama sıcaklık 18°C'dir. Yıl boyunca bulutlu günlerin sayısı oldukça fazladır.
2006 yılında Belçika'nın tahminî nüfusu 10,379,067'dir. Bu veriler ışığında nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılımı söyledir;
• 0-14 yaş: %16.7 (erkek 883,254/kadın 846,099)
• 15-64 yaş: %65.9 (erkek 3,450,879/kadın 3,389,565)
• 65 ve üzeri: %17.4 (erkek 746,569/kadın 1,062,701)
Nüfusun ortalama yaşı;
• Genel toplamda: 40.9
• Erkeklerde: 39.6
• Kadınlarda: 42.1
Nüfusun artış hızı %0.13 olup bebek ölüm oranı 4.62'dir. Erkeklerde ortalama yaşam beklentisi 75.59 yıl kadınlarda 82.09 yıldır. Nüfusun etnik yapısının %58'ini Flamanlar, %31'ini Valonlar (Fransız Belçikalılar) oluştururken, 71.000 Alman, 200.000 Türk bulunmaktadır. Ülkede yaşayan Türklerin %75'i Belçika tabiyetide almışlardır.[1] Bunun dışında Faslı ve Cezayirli göçmenlerde bulunmaktadır.
Belçika'nın üç resmi dili vardır, üç bölgeli bir devlet yapısına sahip olan Belçika'nın resmi dilleri, Felemenkçe, Almanca ve Fransızca'dır.Ayrıca resmi dil olmamasına karşın Türkçe'de çok konuşulan diller arasındadır. Bu dilleri konuşanların nüfusa oranı;
• %60 Felemenkçe (resmi dil)
• %39 Fransızca (resmi dil)
• %2 Türkçe
• %1 Almanca (resmi dil)
Belçika eski zamanlarda kelt kabileler tarafından yönetiliyordu. Bunlarden en önemlileri Menapii idi. Roma zamanında Güney-Hollanda, Belçika, Kuzey-Fransa ve Batı-Almanya'nın bazı bölümlerinde yerleşik olan Kelt Kabileler "Belgae" olarak adlandırılıyorlardı.
Bölge orta çağda derebeyliklerine bölünmeden önce Roma İmparatorluğu'na bağlıydı. Orta çağda (bugünkü bilinen Belçika), Fransa ve Alman İmparatorluğu arasında bölündü. Schelde akarsuyu bu iki imparatorluğun arasında sınır olarak kabul ediliyordu. Bugünkü Belçika bölgesi 15'nci yy.'da Habsburgers'lerin eline geçti ve 18'nci yy.'ın sonlarında Fransızlar tarafından zaptedildi.
Napolyon'un 1815'teki yenilgisinden sonra Belçika, Fransa'ya karşı bir tampon bölge oluşturmak için Hollanda Birleşik Krallığı'na iltica etti. 21 Temmuz 1831 tarihinde Hollanda'dan ayrılıp, bağımsızlık ilan ederek meşruti monarşi yönetime geçmiştir. Belçikanın arma simgesi, "Birlikten Güç Oluşur" anlamını taşımaktadır. Bu birlik 1831'de 9 ilin birleşmesinde başarılı oldu ve bu dokuz ilin arması ülkenin arma levhasında temsil edildi.
Belçika I. ve II. Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından işgal edildi. Kuzeyde Hollandaca konuşan Flamanlar ve güneyde Fransızca konuşan Valonlar arasındaki gerginlik son yıllarda anayasal değişikliklere sebep oldu. Böylece Belçika üç bölgeli ve üç topluluklu bir federal devlet haline geldi.
Belçika coğrafi ve demografik açıdan oldukça küçük bir ülke olmasına karşın, siyasi açıdan son derece karmaşık bir yapıya sahiptir. Ülkenin kuzey bölgesinde Flaman, güney bölgesinde Fransızve doğudaki çok küçük bir alanda da Alman toplulukları yaşamakta; bu üç ayrı topluluk Brüksel'deki Parlamentoda ayrı ayrı temsil edilmekte ve her birinin hükümeti de yine başkentte bulunmaktadır. Topluluk hükümetleri kültür, refah ve eğitim gibi bireylerle ilgili konularla da ilgilenmektedir. Topluluklar açısından var olan bu karma yapının yanısıra Belçika'da bir de bölgeler bazında ayırım bulunmaktadır. Aynı coğrafya bu kez ekonomik yetkilerin farklılaştığı üç gruba bölünmektedir: Flaman Bölgesi (Kuzeydeki Flaman toplumunun yerleşik olduğu bölge) Brüksel Bölgesi (Flaman Bölgesinin coğrafi alanı içersinde, fakat Flaman Bölgesi'nden ayrı) ve Valonların Bölgesi (Fransız ve Alman topluluklarının yaşadığıcoğrafyanın tamamı). Belçika'da siyasetin son 10 yılına damgasını vuran politika; Sosyal ve Hrıstiyan Demokrat partilerin koalisyonu olmuştur. Muhalefette ise Liberal ve Yeşilci partiler yer almaktadır. Belçika'nın komşuları: İngiltere, Almanya, Luxemburg, Fransa ve Hollanda'dır. Ülkenin, kıta Avrupası'nın merkezinde yer alan konumu, çok çeşitli ticaret yollarının Belçika'dan geçiyor olması, ekonomik açıdan son derece gelişmiş ülkelerle yakın komşuluğu ve AB kurumlarının Brüksel'de bulunması, Belçika'nın kıta çapındaki ekonomik ve siyasi önemini de arttırmıştır.
• Katolik : 458,62 milyon
• Laiklik : 75,36 milyon
• İslam : 20,33 milyon
• Protestan: 18,80 milyon
• Yahudilik : 3,21 milyon
• Ortodoks : 2,36 milyon
• Anglican kilisesi: 0,46 milyon

10 eyalet ve bunlara bağlı ilçe statüsünde belediyeler vardır. Şehirler yazılı değildir
• Flaman Bölgesi'nin eyaletleri
o Antwerpen: 2.867 km² (başkent Antwerpen)
o Limburg: 2.422 km² (başkent Hasselt)
o Doğu Flandre: 2.982 km² (başkent Gent)
o Flaman Brabant: 2.106 km² (başkent Leuven)
o Batı Flandre: 3.144 km² (başkent Brugge)
• Valonya'nin eyaletleri
o Valon Brabant: 1.091 km² (başkent Wavre)
o Hainaut: 3.786 km² (başkent Mons)
o Liège: 3.862 km² (başkent Liège)
o Lüksemburg: 4.440 km² (başkent Arlon)
o Namur: 3.666 km² (başkent Namur)
• Brüksel Bölgesi (başkent Brüksel)
• Flaman Bölgesi (başkent Brüksel)
• Valon Bölgesi (başkent Namur)
Belçika nüfusunun hemen hepsi, %97.3'ü kentlerde yaşar, ülkedeki en büyük kentler;
• Brüksel (Brüksel Bölgesi)(1.006.749)
• Antwerpen (Antwerpen Eyaletinin başkenti) (457.749)
• Gent (Doğu Flandre Eyaletinin başkenti) (230.951)
• Charleroi (Hainaut Eyaletinde bir kent)(201.373)
• Liège (Liège Eyaletinin başkenti) (185.574)
• Brugge (Batı Flandre Eyaletinin başkenti) (117.351)
Genel Bilgiler:
Toplam nufus: 10 milyon (Bruksel: 1milyon).
Uc bolge: Flanders, Wallonia, Bruksel
Uc dil: Fransizca, Dutch [Flemish], Almanca [henuz duymadim]
Belcika'daki Turkler
Belcika'da oldukca buyuk bir Turk toplulugu var. Bu toplulugun buyuk bir kismini isci olarak gelmis olan Turkler olusturmakta. Bu gruptakilerin buyuk cogunlugunun Afyon, Emirdag'dan gelmekte.
Baslama noktalari
Bruksel'deki Turklerin arasinda haberlesme icin kullanilan turk_belcika adinda bir mektuplasma listesi vardir. Listeye uyelik icin http://groups.yahoo.com/group/turk_belcika/ adresine gidip e-mail adresinizle uye olabilirsiniz.
Ayrica www.belturk.com web sitesinde Belcika'daki Turklere yonelik Turkce haberler yayinlanmakta.
Bruksel'deki [Ingilizce konusan] yabancilara yonelik ve Belcika'da yasam uzerine bilgi veren ana site http://www.xpats.com dir. Bu sayfadan "Newcomer" adindaki, icinde burada sunabildigimizden cok daha fazla ve detayli bilgiler bulunan, dergiyi adresinizi girerek ucretsiz olarak isteyebilirsiniz. Bunun disinda haftalik olarak yayinlanan The Bulletin adli dergiye de goz atmanizi oneririm.
Bruksel
Bruksel'de yasayan Turklerin buyuk bir kismi Schaarbeek bolgesinde yogunlasmistir. Bu bolgedeki Chaussee De Haecht [$ose Daht] caddesi, pidecilerinden, pastanelerine, kahvehanelerinden, berberlerine kadar tam bir Turk sokagi. Erisim icin en yakin metro ise /tramvay duragi Botanique.
Lokanta/Pideci/Pastane
• Kargin Restaurant: [Saner Kargin] Rue du Meridien 61, 1210, BXL, Tel: 02 218 2200 GSM: 0 475 608081, Pazartesi kapali: Mezeler, corba, pide, iskender/doner. Mezeler guzel. Iskenderi Bruksel'de bir numara.
• Metin Pide: Chaussee d'Haecht 94/ 1030, Bruksel, Tel: 02/217 68 63, E-mail: metin.pide@hotmail.com . Sali kapali. Iskembe corbasi ve pideleri guzel.
• Pizzeria Istanbul: Rue Malibran 17, 1050, Bruksel (Place Falgey civari). Tel: 02 648 0306. Pazar kapali. Pide cesitleri. corba yok.
• Cankaya Pastanesi: Ch. De Haecht ?? ????, Tel:
• Gulluoglu Pastanesi: 45, Rue Gillon, 1210 Bruxelles, Tel: 02/7791.14.10. Baklavalari Istanbul'dan getiriliyor. [H. Unal'dan]
• Lokanta Metin - Chee de Haecht 83/1030 Bxl. Corba, Sulu Yemek, Izgara, Doner. Tel: 02/217 03 62. Cok guzel ev yemekleri...Carsamba gunleri kapali. Menude her gun 7-8 farkli turk yemegi var. Merkeze yakin calisanlar icin guzel bir alternatif. [H. Senai'den]
• Imroz - Meyhane/Restaurant. Ozellikle balik ve et yemekleri. Cok guzel mezeler. Onceden rezervasyon yaptirin. Sanirim sadece persembe- cuma-cumartesi geceleri acik. Kucuk bir mekan oldugu icin kaliteli servis istiyorsaniz en fazla 5-6 kisilik bir grup olarak gidin. Benim bildigim kadariyla buranin en iyi meyhanesi... Adres: Avenue de la Porte de Hal, 62a. 1060 Bxl. Tel 02.534.03.42 [H. Senai'den]
• A-Tablle: Rue Royal 290, 1210, BXL. Sahibi Turk ve gruplar icin Turk yemekleri sunabiliyor sanirim. Tel: 02 223 4868 - 0494. [Erol]
Alis-veris
Candan Supermarket: Rue Jerusalem 12? Aradiginiz hemen her seyi bulabileceginiz Bruksel'in en buyuk Turk supermarketi.
Bunun disinda Ch. De Haecht uzerinde de 2-3 tane bakkal/manav vardir.
Tamirci
• Bugunku konumuz araba tamiri uzerine. Tesadufen cok iyi bir araba
tamircisi buldum. Gunduzleri bir garajda calisiyor. Aksamlari saat 18:00den
sonra kendi evinin altinda kurdugu garajinda elektrik ve mekanik tamirler
yapiyor. Ben kendi arabalarimi (Golf + Peugeot) goturdum ve cok memnun kaldim.
Yaptigi is faturasiz, tva'siz. Tamircinin adi Bulent. Cep telefonu 0475.351.531.
Fransizca ve Turkce biliyor. Eger isiniz duserse cep telefonunu benden aldiginizi
lutfen soyleyiniz, kendisini tavsiye edecegimi biliyor. Adresi; Chee de
Anvers'e paralel bir yol olan Allee verte uzerinde (Laeken''den Citroen''e
giden yolun sol tarafi) [H.Senai'dan]
• Elekrikli alet tamircisi: Mehmet Bulduk 0 475 365 259 [E.Sahin'den]
• Electro-menager, radio-tv, video, hi-fi, cuisine equipee konusunda tavsiye edebilecegim bir yer var.Biz bu yerden beyaz esyalarimizi aldik ve yeni mutfak yaptirdik. Arastirmalarimiz sonucunda en iyi fiyat/kalite oranini burada bulduk. Sahibi Bosnali bir Turk. Adres: Rue A. Vandenpeereboom straat 106 (Chee de Ninove yakininda)
Bruxelles 1080 Isim: Necdet Bayraktar Tel: 02.410.62.30 Fax: 02.414.16.06 [H. Senai'den]
• Boya, Badana, Siva, fayans, cati, genel tamirat, su tesisati, central heating, drenaj vb isler icin Necdet Taci'yi arayabilirsiniz. Kendisi burada uzun yillardir yasayan bir Arnavut-Turk muteahhit. Cok ekonomik fiyatlari var, isi de iyi. Ben kendi evimin cogunu ona renove ettirdim. Aradiginizda Huseyin Senai'den referans aldiginizi soyleyin, numarasini nereden buldugunuzu bilsin. Cep Tel: 0478.208.209. [H. Senai'den]
Diger seyler
• Fransizca ogrenmek isteyenlere AMIRA Fransizca kursunu oneririm. Egitim kalitesi MUKEMMEL ve fiyatlari cok uygun. Berlitz'den de bir kur almis biri olarak, Berlitz'in ders kalitesinin ve duzeninin kotu oldugunu ve de fiyatlarinin cok yuksek oldugunu bilmenizi isterim. Kurlarda her hafta/ders yeni bir ogretmen geliyor derse. Inanilmaz derecede kotu bir uygulama, ve Berlitz'in ununu bilenler icin buyuk bir hayal kirikligi bu. Commune'lerde verilen dersler tamamen bir zaman kaybi. siniflar kalabalik, ogretmenler yetersiz. Erol.
• Ev veya apartman satin almayi dusunenler; direk benimle temasa
• gecsin. Bu konuda ingilizceye cevrili bir kitap satin aldim, bayagi
• isime yaradi. Kitabi size odunc verebilirim... Karsiliginda siz de bu
• e-gruba yararli olacak bir bilgiyi paylasmakla yukumlu olacaksiniz! [H. Senai'den]
• Ev veya apartman icin bankadan borc, hayat sigortasi vesaire gibi
• konularda bilgi edinmek isteyenlere bir tavsiye: 'Independent
• Financial Advisor' (Bagimsiz Mali Danisman) adi altinda calisan Filip
• Gysbrechts ile temasa gecin. Ben hem kendi evim hem de baldizimin
• apartmani icin Filip'ten banka kredisi ve hayat sigortasi aldim.
• Kendisi Belcika'daki bircok banka ve hayat sigortasinin paketlerine
• ulasabiliyor. Komisyonunu sizden degil bankadan aliyor. Yani bir
• defada bir cok opsiyonu degerlendirebiliyorsunuz. Detaylar asagida.
• Filip'e referans olarak beni gosterin, nasil onu buldugunuzu bilsin.

de Immotheker
• Filip Gysbrechts
• Veemarkt 46, 2800 Mechelen (Brukselin 15 dakika kuzeyinde bir sehir)
• Tel: 015.28.60.65, Fax: 015.28.60.69

• Halikarnas Coifure'den Erdal ustayi berber olarak tavsiye ederim. Chee de Haecht 137, 1030, BXL. Haftanin her gunu [Pazar dahil yani] aciklar. Telefonlari: 0 475 401589
• Citibank 5 yillik Oturma izni olmayanlara kredi karti vermiyor.


Kisa Bilgiler
• www.agenda.be
• MVIB/STIB Bruksel Otobus/Tramway/Metro web sitesi
• Trenler [Eurostar/Thalys dahil]
• THY Bruksel +32 2 500 1935
• VLAN: Av. Lean Grosjean 92, 1140 BXL, pa@vlan.be
• The Bulletin: 1038 Ch de Waterloo, 1180 BXL 02 373 9909
• SWISS Cargo 02 754 74 74- 02 723 6908
• Zaventem Cargo: 02 723 6942
• CHEAP FLIGHTS: www.airstop.be, www.connections.be, www.ryanair.be www.connections.be
• Bruksel Buyukelciligi Calisma Masasi 02 513 3128
• AMIRA French lesson 02 640 68 50
• Alliance French: 02 732 1592
• Belcika konsoloslugu ankara 0 312 436 76 46, 446 8247, Mahatma Gandi 55, GOP, Ankara
• swiss embassy brussels 02 285 4350
• Qualiflyer Belgium 02 713 1531
• Storage: Private stockage: Rue Vanderkinderen 467, 1180, BXL Tel: 02 345 0650
• Long-term parking: Rue de la tulipe 41, 1050 BXL. 02 515 61 11
• SPEEDY Ch. d'Alsemberg 431 Tel:02 345 8485
• Centre Sportif de Woluwé St. Pierre
Avenue Salomé, 2 - 1150 Bruxelles
Tél. : 02/773 18 20
Burokrasi
Turk Buyukelcilik ve Konsolosluklari
• Bruksel Buyukelciligi:
• Bruksel Baskonsoloslugu :
Turkiye'ye donus
Belcika'da iki yildan fazla kalmis iseniz, Turkiye'ye donusunuzde binek arabanizi yurda gumruksuz sokma hakkini elde ediyorsunuz. Bunun uc sarti var:
• araba 3 yasindan genc olacak
• araba donus yapmadan en az 6 ay once alinmis olacak
• donus yapan kisi en az 24 ay yurtdisinda ikamet etmis olacak
Bilginin kaynagi Gumruk Mustesarligi'nin web sayfasi: http://www.gumruk.gov.tr/kararname/muafiyet.htm
Oturma izni (Carte d'Identite)
Oturma izninizi cikmasi bulundugunuz "commune"e bagli olarak 1 aydan 2-3 aya kadar surebilmektedir. Geldikten sonraki 7 gun icinde kaldiginiz "commune'ne kaydolmaniz gerekiyor.
Ehliyet
Turk ehliyetinizi burada kullanabilmeniz icin ehliyetinizi Belcika ehliyetiyle degistirmeniz gerekmekte. Ancak bunun icin once oturma izninizin cikmasi gerekiyor. Daha sonra oturma izniniz, ehliyetinizin asli, iki fotograf ve ehliyetinizin onayli fransizca/flamanca tercumesi ile komununuze gidip basvurmaniz gerekiyor. Iki onemli uyari: Birincisi bazi komuler [ornegin Forest[Vorst] komunu] konsoloslugun yaptigi tercumeyi kabul etmemekte. Ch de Haecht'ta Belcika yetkili tercume yapabilen yerlerden biri: [Bayram Bey(?) Tel:02 219 6502/ Adres: Ch. d'Haecht ] . Ikincisi basvurunuzu yapmadan once ehliyetinizin bir fotokopisini alin. Ehliyetinizin dogrulugunun kontrol edilip size Belcika ehliyetinin verilmesi 3-4 haftayi bulacaktir. Bu sure icinde arabanizi "ehliyetsiz" kullanabilirsiniz [benim anladigim ve yaptigim kadariyla]. Ehliyetinizin fotokopisini bu sure icinde yaninizda tasimak sizi rahatlatabilir.
Belcika disindaki ulkelere gitme
Pasaportunuz, oturma [ve varsa calisma] izninizle beraber Schengen ulkeleri icinde serbestce dolasim hakkina sahipsiniz. Schengen icinde olmamasina ragmen Isvicre'de de bu kurallar gecerli [!yine de Isvicre konsoloslugunu arayip kontrol edin!]. Diger ulkeler icin vize almaniz gerekmekte. Ingiltere konsoloslugu turist vizesi basvurularinda, oturma izninizi, son [bazen son alti] banka hesap ekstresini+o anki banka hesap durumunuzu isteyebiliyor. Verdikleri vizeyi ise oturma izninizden once bitecek sekilde ayarliyorlar [ornegin bir yillik bir oturma izniniz varsa, size alti aydan daha fazla vize verilmiyor!]
Vize
Ogrenci vizesi:
Ogrenci visasi ögrencinin okuyacagi universite (ozel veya devlet), programin
baslangiç tarihlerine , finansal garantilere...bagli.
ULB, VUB gibi devlet universiteleri için genellikle kisa (2 ay gibi) bir sure
aliyor, Ozel universiteler için ise bu sure 4-6 aya kadar olabiliyor.
En onemli husus, konsoloslukta istenen her turlu bilgiyi eksiksiz ve zamaninda
hazirlayip dosyayi komple teslim etmektir. [George Ubbelohde'den]
Calisma izni:
Calisma izninin cikmasi ortalama olarak 6 hafta alan bir surec.

Konum: Batı Avrupa'da, Kuzey Denizinin kıyısında, Fransa ile Hollanda arasında yer almaktadır.
Coğrafi konumu: 50 50 Kuzey enlemi, 4 00 Batı boylamı
Harita konumu: Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 30,528 km²
kara: 30,278 km²
su: 250 km²
Sınır: toplam: 1,385 km
Sınır komşuları: Fransa 620 km, Almanya 167 km, Lüksemburg 148 km, Hollanda 450 km
Kıyı şeridi: 66.5 km
İklimi: Ilıman iklime sahiptir, kışlar hafif, yazlar serin geçer. Genellikle hava rutubetli, yağmurlu ve bulutludur.
Arazi yapısı: Kuzeybatıda yatık kıyı ovaları, merkezde yuvarlak tepler, güneydoğuda Ardennes ormanında engebeli dağlar yer almaktadır.
Deniz seviyesinden yüksekliği: En alt nokta: Kuzey Denizi 0 m; en yüksek nokta: Signal de Botrange 694 m
Doğal kaynakları: Kömür, doğal gaz
Kullanılabilir topraklar: işlenebilir toprak arazi: %27.42
sürekli ekinler: %0.69
otlaklar: %20
ormanlık arazi: %21
diğer: %30.89
Doğal afetler: Su baskınları kıyıya yakın arazilere zarar verdiğinden, bu alanlar beton direklerle sahilden ayrılmışlar.

Nüfus: 10,379,067 (Temmuz 2006 verileri)
Yaş yapısı: 0-14 yaş: %16.7 (erkek 883,254; kadın 846,099)
15-64 yaş: %65.9 (erkek 3,450,879; kadın 3,389,565)
65 yaş ve üzeri: %17.4 (erkek 746,569; kadın 1,062,701) (2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.13 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 1.22 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.04 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.02 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.7 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.96 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 4.62 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 78.77 yıl
erkeklerde: 75.59 yıl
kadınlarda: 82.09 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.64 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.2 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 10,000 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 100 ün altında (2003 verileri)
Ulus: Belçikalı
Nüfusun etnik dağılımı: Flaman %58, Valon %31, diğer %11
Din: Roma Katolikleri %75, Protestanlar ve diğer %25
Diller: Flamanca %58, Fransızca %32, Almanca %10
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
toplam nüfus: %99

Ülke adı: Resmi tam adı: Belçika Krallığı
kısa şekli : Belçika
Yerel tam adı: Royaume de Belgique/Koninkrijk Belgie
yerel kısa şekli: Belgique/Belgie
ingilizce: Belgium
Yönetim Biçimi: Meşruti Krallık
Başkent: Brüksel
İdari bölmeler: Ülke, Flaman Bölgesi'nde 5, Valon Bölgesi'nde de 5 olmak üzere 10 eyalete ayrılmıştır. Flaman Bölgesindeki eyaletler, Batı Flandre, Doğu Flandre, Anvers, Limburg, Flaman Brabant olup, Valon Bölgesindeki eyaletler ise Namur, Liège, Hainaut, Lüksemburg, Valon Brabant'dır. Ülkede 589 belediye bulunmaktadır. Kendi meclisleri bulunan belediyeler, belediye başkanının başkanlığında çalışan belediye encümeni tarafından yönetilir.
Bağımsızlık günü: 21 Temmuz 1831 (Hollanda'dan ayrıldı)
Milli bayram: Bağımsızlık günü, 21 Temmuz (1831)
Anayasa: 7 Şubat 1831 tarihinde kabul edilmiştir. 1970 yılında yapılan bir düzenleme ile idari yapısını değiştirmiştir. Söz konusu düzenleme ile federal bir yapıya kavuşan ülke idaresi, 1980, 1988-1989 yıllarında devam eden yeni düzenlemelere ek 14 Temmuz 1993 tarihinde yapılan ve tam olarak Mayıs 1995'de seçimlerin yapılması ile yürürlüğe giren son anayasal düzenlemeyle, yine monarşi ile yönetilen bugünkü federal ve üç bölgeli hale getirilmiştir.
Hukuk sistemi: Genel hukuk İngiliz yapısal teorisinden etkilenerek düzenlenmiştir.
Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri; her kes için geçerli ve zorunludur.
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), Benelux (Belçika, Hollanda, Lüksemburg Ekonomik Birliği), BIS (Uluslararası İmar Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, G-10, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Inmarsat (Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), MONUC (BM Kongo Operasyonu), NATO (Kuzey Atlantik Asemblesi), NEA (Nükleer Enerji Kurulu), NSG, OAS (Amerika Devletleri Teşkilatı), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOGIP (BM Hint Pakistan Askeri Gözlem Grubu), UNMOP (BM Prevlaka Gözlem Misyonu), UNRWA (BM Filistin Mültecileri Yardım Komisyonu), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (Batı Avrupa Konseyi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC

Ekonomiye genel bakış: Gelişmiş pazar ekonomisi, büyük ölçüde hizmet sektörü, hafif ve ağır sanayi ve dış ticarete dayanır. Hava ve demiryolu taşımacılığı ile radyo-televizyon yayınları dışında ekonomiyi tümüyle denetimde tutan özel girişimin karşısında hemen hemen hiçbir devlet rekabeti yoktur. Ülkenin kuzeyi, madencilik ve ağır sanayinin gerilemekte olduğu güney bölgelere göre daha hızlı bir büyüme içindedir. Belçika, kobalt,germanyum ve radyum gibi maddelerin işlenmesinde dünyada önemli yer tutar. Anvers bölgesinde yoğunlaşmış olan rafinerilerde de ham petrol işlenir. Ekonomide başlıca gelir kaynağını, ithal edilen hammaddelerin imalatı ve işlenmesi ile mamul malların ihracatı oluşturur.
GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 322.3 milyar $ (2005 verileri)
GSYİH - reel büyüme: %1.5 (2005 verileri)
GSYİH - sektörlere göre: tarım: %1
endüstri: %24
hizmet: %74.9 (2005 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %2.8 (2005 verileri)
İş gücü: 4.77 milyon (2003)
Sektörlere göre işgücü dağılımı: hizmet %74.2, endüstri %24.5, tarım %1.3 (2003 verileri)
İşsizlik oranı: %8.4 (2005 verileri)
Bütçe: gelirler: 180.4 milyar $; giderler: 180.5 milyar $ (2005)
Endüstri: inşaat ve metal ürünleri, motor ve taşıt ürünleri, besin maddeleri ve meşrubat,kimyasallar, ham maddeler, tekstil,cam, petrol, kömür
Endüstrinin büyüme oranı: %-0.2 (2005 verileri)
Elektrik üretimi: 78.77 milyar kWh (2003)
Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %40.01
hidro: %0.42
nükleer: %58.33
diğer: %1.24 (2003)
Elektrik tüketimi: 79.66 milyar kWh (2003)
Elektrik ihracatı: 8.3 milyar kWh (2003)
Elektrik ithalatı: 14.7 milyar kWh (2003)
Tarım ürünleri: şeker pancarı, taze meyve ve sebze, hububat, tütün; sığır, dana, domuz, süt
İhracat: 269.6 milyar $ (2005)
İhracat ürünleri: Demir çelik, taşıt, traktör, mücevher, petrol
İhracat ortakları: Almanya %19.4, Fransa %17.3, Hollanda %11.7, Birleşik Krallık %8.2, ABD %6.4, İtalya %5.3 (2005)
İthalat tutarı: 264.5 milyar $ (2005)
İthalat ürünleri: benzin, hububat, kimyasallar, besin maddeleri
İthalat ortakları: Hollanda %17.8, Almanya %17.2, Fransa %11.4, Birleşik Krallık %6.8, İrlanda %6.5, ABD %5.4 (2005)
Dış borç tutarı: 28.3 milyar $ (2003 verileri)
Para birimi: Euro (EUR)
Para birimi kodu: EUR
Mali yıl: Takvim yılı

Kullanılan telefon hatları: 4.801 milyon (2004)
Telefon kodu: 32
Radyo yayın istasyonları: FM 79, AM 7, kısa dalga 1 (1998)
Radyolar: 8.075 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 25 (plus 10 repeaters) (1997)
Televizyonlar: 4.72 milyon (1997)
Internet kısaltması: .be
Internet servis sağlayıcıları: 61 (2005)
Internet kullanıcıları: 5.1 milyon (2005)

Demiryolları: toplam: 3,521 km
Karayolları: toplam: 149,757 km
asfalt: 117,110 km
asfalt olmayan: 32,647 km (2003)
Su yolları: 2,043 km (1,528 km ticari amaçla kullanılmaktadır)
Boru hatları: ham petrol 161 km; petrol ürünleri 1,167 km; doğal gaz 3,300 km
Limanlar: Antwerp (dünyanın en kalabalık limanlarından biri), Brugge, Gent, Hasselt, Liege, Mons, Namur, Oostende, Zeebrugge
Hava alanları: 43 (2006)
Helikopter alanları: 1 (2006 verileri)
Etiketler
belçika, avrupa, tatil, gezi, ülke
Bu Sayfayı Paylaş :
Gönderen
quelquun
Tarihi ve Saati
09.10.2008 14:37
Okunma
7285
Değerlendirme
Sen de Oy Ver
2 kişi
Favorilere Ekle Mesaj Gönder Arkadaşıma Gönder Sayfayı Yazdır

İlk Yorumu Sen Yaz

 
 
En Çok Okunanlar
Editörün Seçtikleri