,
Buradasınız  :  Anasayfa > Kategoriler > Doğal Güzellikler > Genel Bilgiler > Türkiye > 
Doğal Güzellikler
SAKARYA DOĞAL GÜZELLİKLERİ
Sapanca Gölü
Marmara Bölgesi’nin doğusunda, büyük bir bölümü Sakarya il sınırları içerisinde, küçük bir bölümü de Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan Sapanca Gölü, Adapazarı Ovası ile Düzce ve Bolu ovaları çukurlar dizisinin bir devamıdır. Batı-doğu doğrultusunda uzanan fay hattının batı kesiminde yer alan gölün su toplama alanı 252 m2.dir. Yüzölçümü 42 km2, deniz seviyesinden 32 m. Yüksekliktedir. Gölün kuzeyini 300 m. Yüksekliğinde bir plato, güneyini de Samanlı Dağları çevirir. Doğu-batı doğrultusunda 17 km. kadar uzanan gölün kuzey-güney doğrultusunda genişliği Sapanca’nın doğusunda 5,50 km.ye ulaşmaktadır. Bundan sonra batıya doğru daralan gölün en derin yeri Sapanca’nın kuzeyinde 61 m.yi bulmaktadır.

İzmit Körfezi’nden Büyük Derbent isimli bir eşikle ayrılan göl, doğu ve batısındaki alüvyon birikintileri sonucunda nispeten küçülmüştür. Güneyindeki Samanlı Dağlarından akan ve gölü besleyen küçük derelerin taşıdığı birikintiler kıyıda uzun bir şerit oluşturmuştur. Bu birikintilerin sürekli ilerleyişi sonunda gölün batı kesimi oldukça darlaşmıştır. Gölün fazla suları kuzeydoğudan çıkan Çark Suyu aracılığıyla Sakarya Nehri’ne boşalmaktadır.

İlkbaharda yükselen gölün suları, Sonbaharda en alçak düzeye iner. Göl sularının derinlikleri arasında da ısı farkları olduğu saptanmıştır.

Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi arasında MÖ.II.yüzyıl başlarında Bithynia’da görevli Plinius Roma imparatoru Traianus’tan izin alarak bir kanal açılmasına başlamış, ancak bu gerçekleşememiştir. Osmanlı döneminde Mimar Sinan bu konuda bazı çalışmalarda bulunmuş, ancak bu çalışmalar da sonuçlanmamıştır. Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Sapanca Gölü’ne değinmiştir.

”Sapanca Gölünün çevresi 24 mildir. Dört çevresinde kasaba gibi 76 köy vardır. Cümle halkı bu haliç’in suyundan içtiklerinden yüzlerinin rengi kırmızıdır. Ürünleri çok ise de bağları yoktur. Bahçeleri hadden aşkındır. Bu gölün kenarında bir tür kavun ve karpuz olur ki, ancak ikisini bir eşek çekebilir. Bu göl içinde 80 pare kayık ve çırnaklar (tahıl kayığı) vardır ki, köyden adam, kereste ve eşya götürürler. Bu gölde bulunan yetmiş seksen çeşit balıktan avlayıp kar ederler. Alabalığı, Sazan balığı, turna balığı gibi tatlı su balıkları gayet lezzetli olur. Gölün derinliği ekseri yerlerinde yirmi kulaçtır. Suyu gayet saf ve berraktır. Kıyısında olan köylerin kadınları elbise yıkadıklarında asla sabun sürmezler. Bu gölün doğusunda iki saat uzaklıktan Sakarya nehri geçer. Kocaeli’nde İrva kasabası kenarında Karadeniz’e dökülür. Sakarya azıcık bir himmet ile bu göle akıtılabilir. Bu göl, İzmit Körfezi’ne üç saat kadar yakın olduğundan ayağı İzmit Tuzlası önünde deryaya karışır. Hatta bir asırda bu gölü İzmit Körfezi’ne katmak için yüz binlerce kazma ve çapalı ırgat toplattırılmış ise de İzmit halkının buna birçok hazineler ve Nuh Ömrü gerektirir diye gevşeklik göstermesi işin tamamlanmasına engel olmuş. Ama Sakarya Nehri bu gölde, İzmit körfezine karıştırılsa Bolu’ya kadar beş konaklık yer mamur olurdu. İstanbul gemileri ta Bolu’ya yetişir ve İstanbul’da bir tahta üç akçeye, bir kantar odun beş akçeye olup hayratı büyük olurdu.”

Poyrazlar Gölü
Sakarya, Adapazarı’nın 7-8 km. kuzeydoğusunda Sakarya Irmağı yakınındaki Poyrazlar Gölü, doğusundaki Poyrazlar Köyü’nden ötürü bu isimle anılmıştır. Gölün bir diğer ismi de Teke Gölü’dür.
Poyrazlar Gölü, iki sırt arasındaki 60 hektarlık bir alana yayılmış olup, Sakarya Nehri’nin eski yatağını oluşturmaktadır. Sakarya Irmağı’nın fazla suları Kapaklı Boğazından geçerek bu göle boşalmaktadır. Sakarya Nehri’nden beslenen Poyrazlar Gölü oldukça derin olup, yalnızca güney kıyıları sığ ve sazlıklarla kaplıdır.
Poyrazlar Gölü’nde sazan başta olmak üzere çeşitli tatlı su balıkları üretilmektedir. Günümüzde gölün çevresi mesire ve dinlenme yeri olarak kullanılmaktadır.

Sakarya Nehri
ANadolu’nun kuzeybatı kesiminde bulunan Sakarya Nehri, 324 km. uzunluğu ile Kızılırmak ve Fırat Nehri’nden sonra Türkiye’nin üçüncü büyük akarsuyudur. Sakarya’nın birkaç km. batısından geçen Sakarya Nehri Karasu ilçesinin batısında Sakaryaağzı olarak isimlendirilen yerde Karadeniz’e dökülmektedir. Yağmur ve kar sularıyla beslenen Sakarya Nehri’nin Geyve Boğazı’ndan çıktığı kesimlerde debisi farklılıklar göstermektedir. Bu oran 1.162-6 m3 sn. arasında değişmektedir.
Sakarya Nehri Pamukova’nın güneyinden il topraklarına girerek güneybatı-kuzeybatı yönünde akar ve bu alan içerisinde Geyve Suyu, Mudurnu Çayı, Çark Suyu ve Alaçam Deresi ile beslenir.
Sakarya Nehri 58.000 km.lik bir alandan su toplamasına rağmen suyu bol bir nehir olarak tanınmamaktadır. İl topraklarında Geyve Boğazı boyunca uzanan nehri, bir yandan demiryolu, bir yandan da karayolu izlemektedir. Yol boyunca hemen nehrin kenarında bulunan dinlenme tesisleri, kır gazinoları bulunmaktadır.

Mudurnu Çayı
Sakarya ili Akyazı ilçesi sınırları içerisinde Dokurcun yöresinden il topraklarına giren Mudurnu Çayı 65 km. sonra Sakarya Nehri’ne dökülmektedir. İl toprakları içerisinde batı ve kuzeybatıya doğru akan Mudurnu Çayı, il sınırları içerisinde, 64.9 km. uzunluğu ile en uzun akarsudur.

Aygır Deresi
Sakarya ili içerisinde Sapanca Gölü’ne dökülen Aygır Deresi debisi yüksek bir akarsu olup, kısmen kanyon içerisinden akmaktadır. Bu kanyonda bulunan iki şelalenin çevresi mesire yeri olarak kullanılmaktadır.
Dere içerisinde tatlı su balıkları bulunmaktadır.

Çark Suyu
Sapanca Gölü’nün bir ayağını oluşturan Çark Suyu, Sapanca Gölü’nün doğusundan kaynayarak batıdan Elmalı Deresi, Kocadere ve Söğüt Deresi’ni de alarak kuzeydoğuya akmaktadır. Adapazarı içerisinden geçen Çark Suyu Seyfiler Köyü yakınında da Sakarya Nehri ile birleşmektedir. Çark Suyu’nun uzunluğu 45 km.dir.
Çark Suyu’nun çevresi mesire yeri olarak kullanılmakta olup, hayvanat bahçesi ve turistik tesisleri bulunmaktadır.

Dinsiz Çayı
Sakarya ili Hendek ilçesinde, Beynevit Köyü’nden doğan Dinsiz Çayı aynı zamanda Mudurnu Çayı’nın da bir kolunu oluşturmaktadır. Kaynağından sonra Fabrika Dere, Balıklı Dere, Bıçkı Dere ve Gürcü Dereleri’ni de alarak akan Dinsiz Çayı’nın uzunluğu 34 km. dir.

Maden Deresi
Sakarya ili Hendekı ilçesinin kuzeyinde Çaltepe’den kaynayan Maden Deresi 30 km. uzunluğunda olup, Kocaali’nin batısından Karadeniz’e dökülmektedir. Ormanlık bir alan ve derin bir vadi içerisinden akan derenin çevresinde çeşitli mağaralar bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında burada bir altın madeni bulunmuş ve sonra da terk edilmiştir.

Derenin çevresi ağaçlık olduğundan mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Dere içerisinde alabalık ve sazan başta olmak üzere çeşitli tatlı su balıkları yaşamaktadır.

Akçay
Sakarya Geyve ilçesinin kuzeybatısındaki Eskiyayla mevkiinden doğan Akçay Deresi, çok sayıda küçük dere ile birleştikten sonra Adliye Köyü kenarından Sakarya Nehri’ne dökülmektedir.
Akçay Deresi boyunca alabalık üretme çiftlikleri ve lokantaları bulunmaktadır. Derenin çevresi yaz aylarında mesire yeri olarak kullanılmaktadır.

Karaçay
Sakarya ili Geyve ilçesinin doğusundaki Mancarlı yöresinden doğan Karaçay 29 km. uzunluğunda olup, Secce Deresi ile Karaçay Deresi ile birleşmektedir. Daha sonra güneydoğudan gelen Karakaya Deresi ile birleşerek Geyve’nin kuzeybatısından Sakarya Nehri’ne dökülür.

Karasu Plajı
Sakarya ili Karasu ilçesinde uzunluğu 20 km. bulan Karasu kumsalı yörenin ve diğer illerden gelenlerin rağbet ettiği doğal bir plajdır. Kumsalın ince taneli kumu ve temiz deniz suyu romatizma hastalığına iyi gelmektedir. Karasu’da çeşitli tesisler bulunmaktadır.

Sakarya Yaylaları

Soğucak Yaylası
Sakarya ili Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası deniz seviyesinden 1.100 m. yüksekliktedir. İlçe merkezine 17 km. uzaklıkta bulunan bu yaylada Soğucak Yayla Şenlikleri yapılmaktadır. Ayrıca yaylada çeşitli spor müsabakaları, folklor gösterileri ve halk konserleri düzenlenmektedir. İlin rağbet edilen mesire yerlerinin başında gelmektedir.

Kırca Yaylası
Sakarya İli Pamukova ilçesine 2 km. uzaklıkta Karapınar Köyü’nden 13 km. mesafede bulunan Kırca Yaylası’nda Menekşe Oruç ve Menekşe Olak Köyleri bulunmaktadır. Her yıl Kırca yaylasında şenlikler düzenlenmektedir.

Katırözü Yaylası
Sakarya ili Pamukova ilçesi, Eskiyayla Köyü’nde bulunan Katırözü Yaylası deniz seviyesinden 1.125 m. Yüksekliktedir. Yaylanın yanındaki tepe üzerindeki mağarada sarkıt ve dikitler bulunmaktadır. Yaylanın kaynak suları, doğal güzelliğinden ötürü mesire yeri ve piknik alanı olarak kullanılmaktadır.

Kirpiyan Yaylası
Sakarya ili Geyve ilçesine 28 km. uzaklıkta bulunan Kirpiyan Yaylası yakınında Karagöl yaylası bulunmaktadır. Günümüzde doğal ortamını korumakta olup, yaylada tesis bulunmamaktadır.

Keremali Yaylası
Sakarya ili Akyazı ilçesine 17 km. uzaklıkta bulunan Keremali Yaylası’nın çevresinde dört yayla daha bulunmaktadır. Yaylada yayla evleri olup, yerleşim alanı olarak kullanılmaktadır.

Sultanpınar Yaylası
Sakarya ili Akyazı ilçesine 45 km. uzaklıkta bulunan Sultanpınar Yaylası ormanlık bir alandadır. Boztepe Köyü üzerinden ulaşılan bu yaylanın çevresinde Güzlek Yaylası, Sultanpınarı Yaylası, Yörükyeri Yaylası, Çiçekli Yaylası ve Acelle Yaylası bulunmaktadır.
Sultanpınar Yaylası’nda turistik tesisler, yayla evleri ve pansiyonlar bulunmaktadır.

Acelle Yaylası
Sakarya ili Akyazı İlçesi’nin 35-40 km güneyinde bulunan Acele Yaylası, geniş ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşan bir bitki örtüsüne sahiptir. Yayla içerisinde Enişte Deresi’nin yatağı bulunmaktadır.
Acelle yaylasında her yıl Temmuz ayının son haftası, genellikle 25-26-27 Temmuz tarihlerinde şenlikler düzenlenmektedir. Dışardan gelenlerin kalabilecekleri otel-motel, kamp türü konaklama yeri olmayan yaylada, sürekli ikamet edenlerin ahşap evleri vardır. Bunun dışında şenlik boyunca 200-250 civarında çadır kurulmaktadır.

Yanık Yaylası
Sakarya ili Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylası’ndan 15-20 dakika uzaklıkta olup, yaylada yayla evleri vardır.

Çiğdem Yaylası
Sakarya ili Hendek ilçesinde bulunan, deniz seviyesinden 1.500 m. yüksekliğindeki Çiğden Yaylası yöresel topukotu olarak isimlendirilen çimle kaplıdır. Hafif eğimli tepelerden oluşan yaylada yayla evleri bulunmaktadır. Her yıl Temmuz aylarında yayla şenlikleri düzenlenmektedir.
Bu yayla aynı zamanda Türkiye’nin on yaylasından biri olarak seçilmiştir.

Karagöl Yaylası
Sakarya ili Taraklı ilçesinin 21 km. kuzeydoğusunda Samanlı Dağları’nın uzantısı üzerinde bulunan Karagöl Yaylası deniz seviyesinden 1.200 m. yüksekliktedir. Yayla 567 hektar genişliğinde bir alanı kapsamakta olup, çam, kayın, köknar ve meşe ağaçları ile kaplı bir bitki örtüsüne sahiptir.

İlkbahar aylarında karların erimesiyle sularla kaplanan yayla, Nisan ayının ikinci yarısında, sular tamamen çekilmektedir. Yaylada her hafta Cuma günleri pazar kurulmakta ve aynı gün çeşitli şenlikler yapılmaktadır. Yaylada ahşap yayla evleri bulunmaktadır.

Hamzapınar Yaylası
Sakarya ili Taraklı ilçesinde bulunan Taraklı Yaylası’nın 1 km aşağısındaki Belengerme Tepesi’nin arkasında kalan Hamzapınarı Yaylası’nda Orman İşletmesi tarafından düzenlenmiş halka açık piknik alanı bulunmaktadır. Soğuk suları ile ünlü olan bu yayla yörenin önemli bir mesire yeridir.

İnönü Yaylası
Sakarya ili Pamukova ilçesinde bulunan İnönü Yaylası, Erikli Yaylası’nın yakınındadır. Hüseyinli Köyü üzerinden ulaşılan bu yayla İstanbul ve İzmit’ten gelenler tarafından dinlenme ve piknik yeri olarak kullanılmaktadır.

Bu Sayfayı Paylaş :
Gönderen
linsity
Tarihi ve Saati
09.05.2008 14:13
Okunma
69255
Değerlendirme
Sen de Oy Ver
23 kişi
Favorilere Ekle Mesaj Gönder Arkadaşıma Gönder Sayfayı Yazdır

İlk Yorumu Sen Yaz

 
 
En Çok Okunanlar
Editörün Seçtikleri