,
Buradasınız  :  Anasayfa > Kategoriler > Gezelim Görelim > Gezilecek Yerler > Türkiye > BURSA > 
Gezelim Görelim
Bursa´da Gezilecek Yerler

Osman Gazi Türbesi

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258-1 MU yılları arasında yaşamıştır. Osmangazi, Bursa kuşatması sırasında , vasiyeti üzerine Bursa'nın fethinden sonra "(iümüşlü Kümbet " olarak bilinen. Sainte Elie adlı Bizans manastırının şapeli üzerine inşa edilen türbeye gömülmüştür. 1 SOI yılında yangınla 1855 depremi ile de tamamen yıkılan türbe Sultan Abdülaziz tararından eski yapısına sadık kalınarak 1863 bugünkü haline getirilmiştir.

Türbenin ortasında bulunan sedef kakmalı ahşap sanduka Osmangaziye aittir,sandukanın etrafı sedef kakmalı parmaklıklarla çevrilmiştir.Abdülaziz'in Bursa'yı ziyareti sırasında yapılmış olan kadife üzerine gümüş ve sim ile işlenmiş, Osmangazi'nin şahsiyeti, doğumu ve saltanat senesi ile ölümü gibi tarihleri gösteren örtü…

Orhan Camii

Kent merkezinde Orhangazi parkında bulunan Orhan camiinin Kuzeyde bulunan giriş kapısındaki kitabede caminin inşaatına 1356 yılında başlandığı 1339 da bitirildiği yazmaktadır.Caminin duvarları moloz taş ,kesme taş tuğla ile yapılmıştır.Cami yapımmda Bizans sütun ve sütun başlıklarının kullanılması binaya arkaik bir özellik katmaktadır.

Orhan

Osmangazi'nin oğlu ve Osmanlı devletinin ikinci padişahı olan Sultan Orhan 1281-1362 yılları arasında yaşamıştır. Yaşadığı dönemde Bursa ve çevresini Bizanslılardan almış devlet teşkilatlarını oluşturmuş ve ilk Osmanlı parasını bastırmıştır.Orhangazi Türbesi Hisar semtindeki Tophane Parkında Bursa'nın fethinden önce şehrin metropolit manastırı olarak kullanılan Sainte Elie manastırının zemin mozaikleri üzerine inşa edilmiştir.

Yıldırım Beyazıt Camii

Yıldırım semtinde bulunan Camii 1390-1395 yılları arasında yapılmıştır.Ters "T" planlı camilerin en olgun mimari özellikleri bu camide görülebilir.Cami kesme taştan yapılmıştır ve taş işçiliği mükemmeldir.Girişin iki yanında aynalı tonozlu iki çift kubbeli yan eyvanlar ve iki tonozlu oda vardır.Orta kısım ise iki büyük kubbeden meydana gelmektedir.Kubbeler gösterişli Bursa kemeri ile birbirine bağlanmaktadır.Bursa kemeri olarak adlandırılan teknik ilk olarak bu camide kullanılması dolayısıyla mimari açıdan büyük önem taşımaktadır. Mihrabın önündeki odaların güney duvarlarındaki niş biçimindeki raf sıralan ve alçıdan yapılmış süslemelerin arasına firuze çini parçalan işlenmiştir.

Yıldırım Beyazıt Türbesi

Yıldırım Camii'nin Kuzeydoğusunda bulunan türbenin giriş kapısındaki kitabede Yıldırım Bayezıd'in türbesi olduğu oğlu Süleyman Han tarafından 1406 yılında Mimar Hüseyin Bin Ali olduğu yazmaktadır.Türbenin duvarları iki sıra tuğla iki sıra kesme taş ile örülmüştür.Üç küçük kubbeyle örülmüş ve revaklı girişi olan türbe revaklı Osmanlı türbelerinin ilki olarak kabul edilmektedir. 1855 yılında meydana gelen depremde zarar gören türbe aslına uygun olarak tamir edilmiştir.Türbenin içinde Bayezıd'in pirinç parmaklıklı sandukasının dışında oğullan İsa Çelebi ve Kasım Çelebi ile yakınlarına ait iki sanduka bulunmaktadır.

İl Murat Türbesi

Muradiye Türbelerinin bulunduğu bahçede yer alan türbenin kapısı üzerinde bulunan kitabede II. Murat'ın 1451 yılında ölümü üzerine vasiyetine uygun olarak oğlu Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Türbe iki sıra tuğla bir sıra moloz taş dizisi ile inşa edilmiştir. II. Murat'ın vasiyeti üzerine türbenin kubbesinin üzeri açık bırakılmış bu açıklığın altında bulunan mermer lahit'in üzeri toprakla örtülmüştür. Türbede başka mezar bulunmamaktadir.il. Murat türbesinin doğusunda bulunan

Pencere kapıya dönüştürülerek bu kısma yeni bir yapı ilave edilmiştir.Kubbeyle örtülü olan bu mekanda II. Murat'ın oğlu Alaaddin, Şehzade Ahmet, Orhan ve kızı Şehzade Hatun 'un sandukaları bulunmaktadır.

Şehzade Ahmet Türbesi

Yavuz Sultan Selim tarafından kardeşi Şehzade Ahmet için yaptırılmıştır.Sekiz köşeli ve önünde kemerli mermer girişi olan türbenin içi mavi beyaz bordur çinileri ile altıgen firuze ve lacivert levha çiniler ile süslüdür. Şehzade Ahmed'in annesi ve II.Beyazid'in eşi Bülbül Hatun da bu türbede yatmaktadır.

Cem Sultan türbesi

Fatih Sultan Mehmed'in küçük oğlu olan Cem Sultan 18 gün hükümdarlık yapmıştır.Adına para bastıran ve ağabeyi II.Beyazid ile aralarında geçen taht kavgaları sonucu Avrupa da uzun yıllar sürgün yaşayan Cem Sultan 1495 yılında İtalya da ölmüştür. 1499 yılında naaşı Bursaya getirilerek bu türbeye gömülmüştür.Türbenin duvarlarını alt kısmında üzerleri altın yaldızlı firuze ve lacivert çiniler ile üst kısımlar ise kalem işi ile süslenmiştir.

Muradiye Medresesi

Muradiye camisinin batısında yer alan medresenin yapım kitabesi bulunmamaktadır.Anc ak Muradiye camisinin üzerinde giriş kapısında bulunan inşa kitabesinde II. Murat tarafından 1425 -1426 tarihinde tamamlandığı yazmaktadır.Medrese nin cami ile ortak vakfiyesi 1430 yılında düzenlenmiştir.

Muradiye Türbeleri

Muradiye semtinde geniş bir bahçe içinde II. Murat ve yakınlarına ait 12 türbeden oluşmaktadır. Bahçe içinde Cem Sultan Türbesi,Şehzade Mustafa. Şehzade Ahmet, Şehzade Alaeddin ,Gülruh Sultan, Şehzade Mahmut, Gülşah Sultan, Hüma Hatun , Ebe Gülbahar Kadın. (Fatih 'in ebesi)Şirin Hatun, Mükrime Hatun ve saraylılar türbeleri bulunmaktadır.

Şehzade Mustafa Türbesi

anuni Sultan Süleyman'ın oğlu olan Mustafa .Amasya sancak beyliği sırasında 1553 yılında ölmüş ve Bursa'ya gömülmüştür Türbenin yapım kitabesinde türbenin Şehzade Mustafa'nın Kardeşi II: Selim tarafından yaptırıldığı vazmaktadır.

Muradiye Camii

Kapı kemeri üzerindeki yapım kitabesinden II. Murat tarafından 1425-1426 yıllarında yaptırıldığı anlaşılmaktadır Bursa'da yapılan son sultan camisidir ve daha sonra yapılacak olan anıtsal, çok üniteli sultan camilerinin ilk örneğini oluşturur.

Daha önceki camilerden farklı olarak bu caminin iki anal kubbesi eşit yüksekliktedir. Caminin giriş tavanı ana mekana duvarlarının alt kısmı lacivert ve firuze renkli altıgen çinilerle süslüdür. İki minaresinden biri 1855 depreminde yıkılmış daha sonra yeniden yapılmıştır.Minarelerden kuzeybatı köşesindeki eski diğeri yenidir. Mihrap 18. yy başlarında meydana gelen bir yangından sonra rokoko usulünde yeniden yapılmıştır. Revakın cephesi tuğladan örülmüş geometrik desenlerle ve gök mavisi yıldız biçimindeki çinilerle süslenmiştir. Girişin sağında mavi çiniden iki yıldırım işareti

Süleyman Çelebi Mezarı

Mevlid 'in yazan olan Süleyman Çelebi ' kesin olmamakla beraber 1351 yılında Bursa da doğmuştur. Yıldırım Beyazıd zamanında Ulu Cami imamlığı yapmış olan Süleyman Çelebi 1422 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Çekirge caddesi üzerinde bulunan mezar 1945 yılında yapılmıştır . Asıl adı Vesiletü'n-Necat olan Süleyman Çelebi 1409 yılında Mevlid'i Bursa da tamamlamıştır. 1945-1952 yılları arasında dönemin Valisi Haşim İşcan tarafından anıt mezan yapılmıştır. Mermer sandukası ortada olan mezar sekiz ayaklıdır ve bulunduğu yer bahçe olarak düzenlenmiştir .Mezarın tavam çeşitli motiflerle süslenmiştir.

Hacıvat Karagöz Anıtı Ve Evi

Gölge oyunlarının ülkemizdeki temsilcisi olan Karagöz ile Hacivat tiplemelerinin Bursa da yaşadığı ve Ulucami inşaatında çalıştıkları ile ilgili çeşitli anlatılar bulunmaktadır. Bu anlatıya göre Karagözle Hacivat demirci ve duvarcı ustası olarak Ulucami inşaatında çalışırlarken sürekli konuşmaları ve bir şeyler anlatarak diğer işçileri meşgul etmeleri yüzünden cami inşaatında aksamalar olmaya başlamış Orhangazi bu durumu haber alınca Karagözü yakalatarak idam ettirmiş Hacivat'ın kaçarak canını kurtardığı anlatılmaktadır. Karagözün öldürülmesi hem halkın hem de işçilerin moralini bozunca Orhangazi de bu duruma çok üzülmüş. Şeyh Küşteri Padişahın üzüntüsünü gidermek için Karagözle Hacivat'ın resimlerini yada deriden yapılmış tasvirlerini perdenin arkasında oynatarak Karagözle Hacivat'ın konuşmalarını perdede canlandırmıştır .O günden sonra Karagözle Hacivat'ın Konuşmaları ve deriden yapılmış tasvirleri bir perdede oynatılarak insanların izlenimine sunulmuştur .Günümüzde Bursa da Karagöz ve Hacivat geleneği sürdürülmektedir. Çekirge semtinde bulunan Karagöz ile Hacivat'ın anıt mezarının karşısında faaliyet yürüten Karagöz evinde hem bu gelenek yaşatılmakta hem de bir sonraki kuşaklara aktarılması için genç hayali ustaları yetiştiriimektedir.Karagöz evinde haftanın belli günlerinde hayalı ustaları tarafından karagöz gösrileri yapılmaktadır.

Saat Kulesi

Tophane Parkı içinde bulunan saat kulesi 1906 yılında yapılmıştır.Bulunduğu yerden Panoramik Bursa manzarasının görünmesi dolayısıyla bir süre yangın kulesi olarak da kullanılmıştır.Güney kısmında girişi bulunan kuleye 89 basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır.Kulenin üst katının dört cephesinde 90 cm çapında yuvarlak saatler bulunmaktadır. Saatlerinin çalışmadığı kule 25 metre yüksekliğinde olup 6 katlıdır.

Geruş Sinagoğu

Arap Şükrü sokağında bulunun sinagog'un 16. Yüzyıl başlarında II. Selim tarafından inşa edildiği bilinmektedir.!4. yüzyılın sonlarında İspanya'dan sınır dışı edilen ve Osmanlı İmparatoru II. Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğuna kabul edilen Musevî topluluğunun ilk kafileleri Bursa'ya yerleştirilmiş ve bu sinagog inşa edilmiştir. İbranice'de Geruş (kovulmuş) anlamına gelmektedir.

Günümüzde son derece sağlam ve bakımlı olan Geruş Sinagogu Bursa'daki Musevî cemaatince ibadete açık tutulmaktadır.

Fransız Katolik Kilisesi Kültür Evi

Merkez Osman gazi İlçesinde bulunan, 1880 yılında inşa edilen kilise 1881 yılında ibadete açılmıştır. Kilisenin içindeki bezemeler 1927 tarihinde Assomptionist tarikatı tarafından Rus bir ressamın yardımıyla yapılmıştır.Dikdörtgen planlı, tek nefli kilise, narteks, ana mekan ve apsisten meydana gelmiştir.Kent merkezinde bulunan Kilise Kültür Evi olarak kullanılmak amacıyla restore edilmiştir.

Bu Sayfayı Paylaş :
Gönderen
ŞİMŞEK007
Tarihi ve Saati
01.12.2008 08:59
Okunma
9843
Değerlendirme
Sen de Oy Ver
Favorilere Ekle Mesaj Gönder Arkadaşıma Gönder Sayfayı Yazdır

İlk Yorumu Sen Yaz

 
 
En Çok Okunanlar
Editörün Seçtikleri